ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV), HOSPODAŘENÍ S VODOU A ÚPRAVA VODY

Jsme česká společnost s více než 30letou tradicí a zkušenostmi v oblasti čištění odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou a úpravy vody. V našem portfoliu najdete komplexní nabídku produktů od čistíren odpadních vod pro domácnosti (domovní čističky), ČOV pro města a obce, nádrže na dešťovou vodu, filtry na dešťovou vodu, plastové nádrže - septiky, vodoměrné šachty, výrobky pro akumulaci a zasakování dešťové vody na pozemku, zařízení na úpravu vody a další.