Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4

Vaše cena s DPH
62 315,00 Kč
Vaše cena bez DPH
51 500,00 Kč
62315
Dostupnost
Skladem
Kód
04.01.06.00.04

 

Domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4 je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou. Jedná se o certifikovaný výrobek, s jednoduchou instalací a snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky - ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace.
Tato varianta pro 4-50 EO splňuje požadavky na  třídu DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV dle NV 57/2016 Sb.

Technické parametry:
Domovní ČOV AS-MONOcomp 4 je dimenzována pro průměrný průtok cca 0,3-0,75 m3/den, látkové zatížení cca 0,12-0,3 kg BSK5/den (tj. 2-5 osob). 

Kompletní technologie SBR je osazena ve válcové samonosné nádrži z PP o průměru 1200 mm a výšce 1520 mm s válcovým vstupním komínkem prům.950 x 500 mm s pochůzným poklopem. Celková výška 2020 mm. Hmotnost 150 kg. Vtok i odtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm. Výška vtoku Vv=1320 mm, výška odtoku Vo=1270 mm od základové desky. Součástí dodávky je řídící jednotka a dmychadlo s instalovaným příkonem 100 W. Umístění dmychadla s řídící jednotkou mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.

Upozornění: 
Zprovoznění čistírny musí být provedeno autorizovaným technikem. Toto zprovoznění není součástí ceny čistírny

V případě požadavku vyššího vstupního komínku nebo jiného než pochůzného zatížení je třeba upravit typ nádrže (PB) nebo nádrž staticky zajistit. 
Konstrukce nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem hladiny podzemní vody je třeba upravit typ nádrže (PB-SV) nebo nádrž staticky zajistit.
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" – v souladu s ČSN EN 12056. 
S ohledem na správný chod Vaší ČOV doporučujeme používat šetrné (ekologické) prací, mycí a čisticí prostředky bez obsahu chlóru.

Podklady pro instalaci naleznete na https://www.asio.cz/cz/materialy-as-monocomp  v dokumentu Projekční a instalační podklady, kapitola 8

Cena obsahuje:
• veškeré provozní komponenty včetně řídící jednotky a dmychadla pro osazení do budovy
• pochůzný poklop a standardní vstupní komínek (výšky 500 mm)
• 1 ks ekologicky rozložitelný pytel do odvodňovacího zařízení    
 
Cena neobsahuje:
• stavební a výkopové práce (nenabízíme)
• propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchových hadic v chráničce) vč. materiálu
• dopravu ČOV na místo stavby (dopočítává se dle zvolené dopravy v dalším kroku objednávky)
• uvedení ČOV do provozu (nezbytné doobjednat viz žádost o zprovoznění)
• dávkování srážení fosforu (volitelné zařízení)
• UV lampa (volitelné zařízení)
• externí kalová nádrž (volitelné zařízení)
• externí skříň nebo samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení dmychadla a ŘJ (volitelné zařízení)

Podrobné informace naleznete na webových stránkách - Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

 

Nabízíme i technické revize vodních děl.

 

Obrázek je pouze ilustrativní.

Dokumenty v aktuálním umístění:
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat