AS-MONOcomp 4 + Nádrž FLAT

AS-MONOcomp 4 + Nádrž FLAT

Vaše cena s DPH
88 700,00 Kč
Vaše cena bez DPH
73 305,79 Kč
88700
Dostupnost
Skladem
Kód
04.04.06

 
AS-MONOcomp 4 + Nádrž FLATAS-MONOcomp 4 + Nádrž FLATAS-MONOcomp 4 + Nádrž FLAT


Kombinace domovní čistírny AS-MONOcomp a akumulační nádrže AS-FLAT

Jedná se o komplexní dodávku domovní čistírny s akumulační nádrží pro přečištěnou vodu. Kombinace domovní čistírny a akumulační nádrže je vhodná pro ty, kteří chtějí přečištěnou vodu dále využívat např. na zálivku nebo potřebují zvýšený retenční objem před vypouštěním odpadních vod.

Technický popis domovní čistírny AS-MONOcomp:
Domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4 je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou. Jedná se o certifikovaný výrobek, s jednoduchou instalací a snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky - ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace.
Tato varianta pro 4-50 EO splňuje požadavky na  třídu DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV dle NV 57/2016 Sb.

Technické parametry:
Průměrný průtok: cca 0,3-0,75 m3/den
Látkové zatížení cca 0,12-0,3 kg BSK5/den (tj. 2-5 osob)
Rozměry nádrže: průměr 1200 mm, výška 1520 mm (bez vstupního komínku)
Celková výška: 2020 mm
Výška vtoku: 1300 mm (DN150)
Výška odtoku: 1220 mm (DN150)
Hmotnost: 150 kg
Součástí dodávky je řídící jednotka a dmychadlo s instalovaným příkonem 100 W. Umístění dmychadla s řídící jednotkou mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.

 

Upozornění:
V případě požadavku vyššího vstupního komínku nebo jiného než pochůzného zatížení je třeba upravit typ nádrže (PB) nebo nádrž staticky zajistit.
Konstrukce nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem hladiny podzemní vody je třeba upravit typ nádrže (PB-SV) nebo nádrž staticky zajistit.
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" – v souladu s ČSN EN 12056.


Cena obsahuje:
veškeré provozní komponenty včetně řídící jednotky a dmychadla
• pochůzný poklop a standardní vstupní komínek (výšky 500mm)
• 1 ks ekologicky rozložitelný pytel do odvodňovacího zařízení    

Cena neobsahuje:
• stavební a výkopové práce (nenabízíme)
• propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchových hadic v chráničce) vč. materiálu
• uvedení ČOV do provozu (samostatná položka)
• dávkování srážení fosforu (volitelné zařízení)
• UV lampa (volitelné zařízení)
• externí skříň nebo samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení dmychadla a ŘJ (volitelné zařízení)

• dopravu (dopočítává se dle zvolené dopravy v dalším kroku objednávky)


Samonosná nádrž AS – NÁDRŽ FLAT 4 pro osazení na pískové lože s následným obsypáním.

Rozměry nádrže:
• Délka: 2240 mm
• Šířka: 2300 mm
• Výška: 1100 mm
• Celková výška: 1270 mm
• Hmotnost: 140 kg

Vtokové hrdlo: DN 150
Celkový objem nádrže: 4  m3
Hmotnost nádrže: 140 kg

Konstrukce samonosné nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem:
- hladiny podzemní vody nad základovou deskou nádrže
- jílovité zeminy nebo jiné nepropustné zeminy
- naakumulované dešťové vody kolem nádrže např. z důvodu nepropustnosti okolní zeminy
- pojezdových ploch a jejich blízkosti

Pokud se v místě osazení nádrže vyskytují výše uvedené podmínky, jsme schopni nabídnout jiný typ nádrže (např. nesamonosná, dvouplášťová apod.). Bližší informace v projekčních a instalačních podkladech.

Součástí dodávky je i komínek 80 cm a plastový poklop. Komínek lze krátit dle potřeby.

 

Cena neobsahuje:
- stavební a montážní práce
- technologie na využití dešťových vod
- doprava (viz další položka)

 

 

Obrázek je pouze ilustrativní.

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat