Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12

Vaše cena s DPH
118 459,00 Kč
Vaše cena bez DPH
97 900,00 Kč
118459
Dostupnost
Na objednávku
Kód
04.01.06.00.12

 

Domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 12 je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou. Jedná se o certifikovaný výrobek, s jednoduchou instalací a snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky - ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace.
Tato varianta pro 4-50 EO splňuje požadavky až na třídu DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV dle NV 57/2016 Sb.

Technické parametry:
Domovní ČOV AS-MONOcomp 12 je dimenzována pro průměrný průtok cca 0,9-1,95 m3/den, látkové zatížení cca 0,36-0,78 kg BSK5/den (tj. 6-13 osob). 

Kompletní technologie SBR je osazena ve válcové samonosné nádrži z PP o průměru 2100 mm a výšce 1520 mm s válcovým vstupním komínkem prům.950 x 500 mm s pochůzným poklopem. Celková výška 2020 mm. Hmotnost 380 kg. Vtok i odtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm. Výška vtoku Vv=1300 mm, výška odtoku Vo=1220 mm od základové desky. Součástí dodávky je řídící jednotka a 2x dmychadlo s celk. instalovaným příkonem 320 W a dávkovací zařízení pro srážení fosforu. Umístění dmychadel s řídící jednotkou a dávkovacím zařízením mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.

Upozornění: 
Zprovoznění čistírny musí být provedeno autorizovaným technikem. Toto zprovoznění není součástí ceny čistírny.

V případě požadavku vyššího vstupního komínku nebo jiného než pochůzného zatížení je třeba upravit typ nádrže (PB) nebo nádrž staticky zajistit. 
Konstrukce nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem hladiny podzemní vody je třeba upravit typ nádrže (PB-SV) nebo nádrž staticky zajistit.
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" – v souladu s ČSN EN 12056. 
S ohledem na správný chod Vaší ČOV doporučujeme používat šetrné (ekologické) prací, mycí a čisticí prostředky bez obsahu chlóru.

Cena obsahuje:
• veškeré provozní komponenty včetně řídící jednotky a dmychadel pro osazení do budovy
• pochůzný poklop a standardní vstupní komínek (výšky 500mm)
• 1 ks ekologicky rozložitelný pytel do odvodňovacího zařízení    
 
Cena neobsahuje:
• stavební a výkopové práce (nenabízíme)
• propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchových hadic v chráničce) vč. materiálu
• dopravu ČOV na místo stavby (dopočítává se dle zvolené dopravy v dalším kroku objednávky)
• uvedení ČOV do provozu (nezbytné doobjednat viz žádost o zprovoznění)
• VARIANTA P - dávkování srážení fosforu (volitelné zařízení)
• VARIANTA H - UV lampa (volitelné zařízení)
• externí samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení ŘJ (volitelné zařízení)
• externí plast. skříň pro dmychadla s ventil. komínkem (volitelné zařízení)

Podrobné informace naleznete na webových stránkách - Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

Nabízíme i technické revize vodních děl.

Dokumenty v aktuálním umístění:
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat