AS-NIDAFLOW EP 400 - Vsakovací blok

AS-NIDAFLOW EP 400 - Vsakovací blok

Vaše cena s DPH
8 470,00 Kč
Vaše cena bez DPH
7 000,00 Kč
8470
Dostupnost
Na objednávku
Kód
07.03.01

 
AS-NIDAFLOW EP 400 - Vsakovací blok AS-NIDAFLOW EP 400 - Vsakovací blok AS-NIDAFLOW EP 400 - Vsakovací blok


Systém AS-NIDAFLOW se skládá z akumulačních a současně vsakovacích bloků voštinového typu, které lze libovolně přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovací bloky se umístí pod povrch, kde díky nim vznikne dostatečně velký retenční prostor pro zadržení, akumulaci a následné vsakování dešťové vody – ta je do bloků přiváděna prostřednictvím drenážního potrubí.

Popis a inovace:
Inovované bloky jsou rovněž jako bloky AS-NIDAPLAST vyrobeny z polypropylenu, stejnou technologií, avšak na rozdíl od svých předchůdců umožňují rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. To je umožněno díky nově vytvořeným drážkám v povrchu bloků. Tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.

Výsledkem této inovace a nových vlastností akumulačních bloků AS-NIDAFLOW je zejména možnost vést rozvodné drenážní potrubí dle situace v místě instalace jak standardně pod objektem, ale i nad a také skrz akumulační prostor. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na výkopové práce a dosáhnout významných úspor.

Možnosti uložení:
Díky horizontálnímu rozvodu v retenčním objektu je možné drenážní potrubí uložit těsně pod vsakovací bloky retenčního prostoru nebo přímo mezi bloky. V případech nátoku čistých nebo pouze bagatelně znečištěných srážkových vod (zejména ze střech v obytných oblastech) je možné při zasakování umístit přítokové drenážní potrubí i nad vsakovací bloky AS-NIDAFLOW.

Výhody:
• jednoduchá a rychlá montáž bez spojových prvků
• samočisticí efekt zabraňující zanášení retenčních bloků
• úspora na straně nákladů za výkopové práce
• vysoký akumulační prostor (95%)
• nízká hmotnost zasakovacích bloků
• dostatečná pevnost celého systému a odolnost proti pojezdu

Technické parametry - porovnání variant AS-NIDAFLOW EP 400 a 600:
Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyráběny stejnou technologií jako bloky AS-NIDAPLAST, se shodnými parametry a tak si zachovávají stejná technická data ve všech parametrech. To umožňuje kontinuální a bezkonfliktní přechod k jejich návrhu a použití.

 

 

typ bloku AS-NIDAFLOW EP 400 AS-NIDAFLOW EP 600
aplikace (instalace) zelená plocha, chodníky, standardní komunikace, parkoviště osobních vozidel silně zatížená komunikace, parkoviště nákladních vozidel, logistická centra, hluboké uložení
rozměry (d x š x v) 2400 x 1200 x 520 2400 x 1200 x 520
materiál PP PP
pevnost v tlaku (dle ISO 844) 400 kPa 600 kPa
vertikální únosnost - dovolená 300 kPa 500 kPa
horizontální únosnost - dovolená 15 kPa 20 kPa
akumulace vody bez podkladu 1422 l 1422 l
akumulační schopnost 95% 95%
min. krycí vrstva° zelená plocha: 0,3 m, chodník: 0,6 m, pojízdní komunikace: 0,72 m 0,9 m
max. krycí vrstva° 1,8 m 3,5 m
velikost kanálku 50 mm 50 mm
hmostnost bloku 59 kg 73 kg
chemická odolnost vynikající odolnost vůči většině kyselin, zásad a solných roztoků

 


° Mezi horní plochou bloku a upraveným terénem (komunikací). Při využití maximálního možného stohování bloků (6 vrstev) lze bloky uložit do hloubky až 6,5 m!

 

Odborné poradenství:
Plánujete výstavbu vsakovacího systému pro efektivní odvodnění pozemku? Využijte našich zkušeností a nechte si poradit. V závislosti na objemu retenčního objektu Vám:
• vydefinujeme počet a typ vsakovacích bloků,
• poskytneme orientační schéma s návrhem optimálního uložení vsakovacích bloků,
• navrhneme vhodný způsob infiltrace, drenáže a odvzdušnění vsakovacího objektu,
• navrhneme umístění revizní a regulační šachty,
• a dodáme potřebnou výkresovou dokumentaci.

Další informace naleznete na našich webových stránkách - Vsakovací systém AS-NIDAFLOW

 

 

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat