Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít objekt resourcestrings_cs.csv. Zkontrolujte, zda objekt existuje, a zda jste správně zadali jeho název a cestu.

StackTrace:

v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr) v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult) v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) v System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) v WebCtrlLib.ResourceManagerHelper..ctor(Page page, String baseName, Assembly assembly) v WebCtrlLib.PageDef.OnPreInit(EventArgs e) v System.Web.UI.Page.PerformPreInit() v System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)